Regulamin

Składanie zamówień

 • zamówienia składane są drogą mailową na adres pracowniapodkogutem@vp.pl

powinny zwierać ilość zamawianych farb lub preparatów ich kolor, pojemność, a w przypadku mebli czy przedmiotów gotowych do sprzedaży nazwę która jednoznacznie pozwoli na ich zidentyfikowanie oraz informację czy klient preferuje odbiór osobisty czy wysyłkę na adres wskazany do odbioru

 • po otrzymaniu zamówienia Sprzedający wysyła potwierdzenie jego otrzymania wraz z danymi do przelewu oraz kwota jaka należy uiścić celem zapłaty.

Termin realizacji zamówienia

W przypadku zapłaty przelewem bankowym na zasadzie przedpłaty

 • termin realizacji zamówienia biegnie od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku Właściciela. Właściciel oczekiwać będzie na wpłacenie należności przez Kupującego przez okres 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Jeżeli kwota należności za zakupione Towary w w/w terminie nie wpłynie na konto Właściciela, Właściciel uprawniony będzie anulować zamówienie w Sklepie.

 • zamówienia wysyłane są w ciągu dwóch dni roboczych od zaksięgowania wpłaty

Sposoby płatności za zamówienie

Sprzedający akceptuje następujące sposoby płatności za zamówione w Sklepie Towary

 • przelew bankowy na zasadzie przedpłaty;

* gotówka przy odbiorze osobistym w pracowni w Koszalinie

W przypadku zapłaty za zamówiony towar przelewem bankowym należy dokonać płatności na numer konta:

………………………………………………………

Warunki i koszt dostawy

Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Polski oraz do miejsca i pod adres wskazany na zamówieniu. W przypadku zamówień do innych krajów prosimy o kontakt ze Sprzedającym. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy ………………………………..Koszty dostawy przesyłki przy wyborze płatności przelewem bankowym na zasadzie przedpłaty:

 • zamówienie do tutaj wartość zamówienia – koszt przesyłki …..

 • zamówienie powyżej ………– gratis

Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon i dołącza do przesyłki. Na prośbę Kupującego Sprzedający wystawia fakturę i przesyła w formie elektronicznej na adres z zamówienia. Ewentualny zwrot płatności dokonanych przez Kupującego, w przypadku uwzględnionych reklamacji bądź w związku z dokonanym zwrotem zakupionych Towarów, odbywać się będzie za pośrednictwem tych samych sposobów płatności, jakie zostały zastosowane przez Kupującego przy wpłacaniu pieniędzy za zakupione Towary.

Prawa KONSUMENTA

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

Prawo odstąpienia od umowy

Kupując jako Konsumenci (osoby fizyczne wykonujące czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

 • listownie na adres: Pracownia pod Kogutem ul. Kaszubska …….. ;

 • elektronicznie na adres: pracowniapodkogutem@vp.pl

 • telefonicznie, nr tel.: 516195780

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia powinni Państwo wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od wejścia w posiadania rzeczy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot produktu. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy, listownie na adres: Pracownia pod kogutem……………… Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

UWAGA!  Nie ma możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w przypadku:

 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

 • świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO RĘKOJMI. POUCZENIE O RĘKOJMI 

Prawo do rękojmi.

Jeżeli dokonują Państwo zakupów jako Konsumenci (tzn. osoby fizyczne wykonujący czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.)Mają Państwo prawo do rękojmi co oznacza, że jako sprzedawca ponosimy odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową. Prawo do rękojmi WYŁĄCZONE jest wobec Przedsiębiorców. Podstawą do rękojmi jest wystąpienie w sprzedanym produkcie:

Wady fizycznejktóra jest  niezgodnością produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:

 • nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć

 • nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony

 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował nas przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

 • została wydana kupującemu w stanie niezupełnym

Wady prawnej która może polegać na tym, że kupiony przez konsumenta towar:

 • jest własnością osoby trzeciej;

 • jest obciążony prawem osoby trzeciej;

 • cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu;

Termin do skorzystania z prawa do rękojmi wygasa po upływie 24 miesięcy od dnia: w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem. Przy czym przez rok trwania odpowiedzialności istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu. Jeżeli sklep zataił by podstępnie wadę sprzedanego produktu mogą Państwo wystąpić z rękojmią nawet po upływie powyższych terminów. W sytuacji wystąpienia wady  wymienimy lub naprawimy towar, będą Państwo mogli chcieć obniżyć cenę z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona lub odstąpić od umowy – o ile wada jest istotna

Aby skorzystać z prawa do rękojmi, konieczne jest przekazanie informacji w dowolnej formie, wraz z dokładnym opisem wady, poprzez:

 • listownie na adres: galeria pod Kogutem ………………………………;

 • elektronicznie na adres: pracowniapodkogutem@vp.pl

 • telefonicznie, nr tel.: 516195780

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie sklepu, jednak nie stanowi to warunku do przyjęcia reklamacji. Jako sprzedawca mam obowiązek ustosunkowania się do Państwa żądań w ciągu 14 dni. Brak mojej odpowiedzi w tym terminie skutkuje uznaniem reklamacji jako zasadnej. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Państwa adres e-mail. W razie zwrotu pieniędzy lub różnicy ceny, Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

!!!! UWAGA!!!!   Sprawdź przesyłkę od razu w obecności kuriera!  Spisanie protokołu ułatwi proces reklamacji u dostawcy!

Spory dotyczące reklamacji Konsumenci mogą dochodzić w drodze MEDIACJIktóra dla konsumentów jest nieodpłatna. Więcej informacji na stronie rządowej UOKiK http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/

załączniki do pobrania

formularz reklamacyjny 

formularz odstąpienia od umowy 

Menu